#REDIHACK Demopäivä

Innovatiivinen tekoälyratkaisu Get Jenny #REDIHACKin voittoon

Viisipäiväisen #REDIHACKin voittajaksi valittiin Get Jenny, jonka kehittämä tekoälyratkaisu helpottaa sekä REDIn asukkaiden että kauppakeskusvieraiden arkea. Ratkaisu toimii olemassa olevissa pikaviestipalveluissa ja nivoutuu osaksi käyttäjän arkea.

 

Asteittain valmistuvassa REDIssä yhdistyvät uudella tavalla asuminen, liikkuminen ja kauppa. #REDIHACK-tapahtumassa startup-yritykset kehittivät viikon ajan uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja REDIn tarpeisiin. Demopäivässä esiteltyjä ratkaisuja yhdisti halu ymmärtää palveluiden käyttäjää entistä paremmin ja kehittää joustavia, kaupunkilaiseen elämäntapaan sopivia ratkaisuja.

”Voittajaratkaisussa viehätti helppous ja se, että se yhdistää kaikkia REDIn eri toimintoja – asumista, liikkumista, viihtymistä ja kauppaa. Uskon, että ratkaisulla on potentiaalia toimia myös muissa asumisympäristöissä. Kokonaisuudessaan tapahtuman taso oli erittäin kova”, kommentoi tuomariston puheenjohtaja, SRV:n hallituksen jäsen Timo Kokkila.

 

Get Jenny on tekoälyratkaisu, jonka avulla voi esimerkiksi tilata ruokaa ja palveluja. Ratkaisu nivoo REDIn eri käyttäjäryhmät yhteen ja toimii kaikissa tilanteissa. Voittajatiimi hurmasi tuomariston pitchillä, jossa esiteltiin palvelun toimivuutta REDIn käyttäjien erilaisissa tilanteissa.

 

Kärkikolmikkoon #REDIHACK-tapahtumassa pääsivät myös monipuolisia lounaspalveluja ja hävikkiruokaa yhdistävä Lunchie sekä joustavia, personoituja varastoratkaisuja tarjoava Vint.

Viisipäiväisessä #REDIHACK-tapahtumassa etsittiin luovia ratkaisuja ja uusia avauksia tulevaisuuden asumiseen ja kauppaan. Vaikka vain yksi tiimi voi voittaa, syntyi tapahtumassa paljon arvokkaita ideoita ja uusia avauksia.

Arhi Kivilahti Keskolta pohtii tulevaisuuden kauppaa

Mikä muuttuu kun kauppa digitalisoituu?

Kauppa on tulevaisuudessa yhä vähemmän sidottu fyysiseen myymälään – vai onko? Minkälaiset palvelut kiinnostavat tulevaisuuden asiakasta ja saavat hänet palaamaan myymälään?

#REDIHACK-tapahtuma pohtii samaan aikaan kaupan, liikkumisen ja asumisen palveluita, jotka kaikki yhdistyvät Kalasatamaan rakentuvassa REDI-kauppakeskuksessa ja sen yhteyteen valmistuvissa tornitaloissa. Keskon päivittäistavarakaupan kehitysjohtaja Arhi Kivilahti kävi tapahtumassa jakamassa visionsa tulevaisuuden kaupasta.

 

“Palveluiden on muututtava ihmisten mukana. Digitaalisten palveluiden ja datan hyödyntämisen avulla kauppa voi päästä lähemmäksi asiakkaan arkea. Teknologian tarkoitus ei ole vieraannuttaa meitä arjesta vaan luoda parempi palvelukokemus.”

Yksi keskeinen kaupan trendi on asiakkailta kerättävän datan hyödyntäminen. Usein kerätyn datan ajatellaan palvelevan ensisijaisesti kauppiasta, vaikka dataa kannattaisi käyttää asiakaskokemuksen kehittämiseen.

”Parhaat kaupat ymmärtävät asiakasta ja muuttuvat samaa tahtia asiakkaiden tarpeiden kanssa. Kaupan digitalisaatiossa on kyse ennen kaikkea ihmisistä, ei vain teknologiasta”, Kivilahti analysoi.

 

SRV:n järjestämässä #REDIHACK-tapahtumassa etsitään luovia ratkaisuita tulevaisuuden asumiseen ja kauppaan. 12 tapahtumaan osallistuvaa startup-tiimiä kehittelee ratkaisuja asiantuntijoiden tuella viikon ajan. Voittaja selviää perjantaina, jolloin tiimit esittelevät ratkaisujaan eri alojen asiantuntijoista koostuvalle tuomaristolle.

 

Jussi Herlin KONEelta

Tulevaisuus on kaupunkien

Kaupungistuminen asettaa haasteita yhteiskunnille kaikkialla maailmassa – miten rakennamme kestäviä ja asukasystävällisiä kaupunkeja yhä useammalle?

Kun yhä useampi muuttaa kaupunkiin, kasvaa tarve sekä kohtuuhintaiselle että viihtyisälle asumiselle. Korkea rakentaminen on yksi ratkaisu, kun tonttimaa on kortilla. Kun lisäksi liikkuminen, asuminen ja kauppa yhdistyvät uusilla tavoilla, tarvitaan digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat käyttäjän asiakaskokemusta.

 

”Tulevaisuudessa ihminen ja käyttäjäkokemus ovat keskiössä, oli kyse sitten talon rakentajasta tai rakennuksen käyttäjästä”, sanoo KONEen hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin.

#REDIHACK-tapahtumassa esiintynyt Herlin haluaakin puhua muustakin kuin hisseistä. KONEen käyttämä termi People Flow tarkoittaa niitä monia tapoja, joilla ihmiset liikkuvat paikasta toiseen älykkäässä kaupungissa rakennusten sisällä ja niiden välillä. ”Meidän on pystyttävä vastaamaan tulevaisuuden odotuksiin jo tänään – oli kyse sitten rakentamisesta, asumisesta tai liikkumisesta”.

 

SRV:n järjestämässä #REDIHACK-tapahtumassa etsitään luovia ratkaisuita tulevaisuuden asumiseen ja kauppaan. 12 tapahtumaan osallistuvaa startup-tiimiä kehittelee ratkaisuja asiantuntijoiden tuella viikon ajan. Voittaja selviää perjantaina, jolloin tiimit esittelevät ratkaisujaan eri alojen asiantuntijoista koostuvalle tuomaristolle.

#REDIHACK käynnissä

Uudet kaupunkikeskukset mahdollistavat rohkeita avauksia

Millä konkreettisilla ratkaisuilla parannetaan kauppakeskuksen asiakaskokemusta? Mitkä ovat tulevaisuuden asumisen megatrendit ja miten ne muovaavat palveluiden kysyntää? Näihin ja muihin kysymyksiin etsitään vastauksia ja ratkaisuita tällä viikolla, kun 12 innokasta startup–tiimiä innovoi #REDIHACK-tapahtumassa uusia avauksia REDI Living Labissa Helsingin Suvilahdessa. Ratkaisut liittyvät mm. logistiikkaan, ruokaan ja liikkumiseen.

 

SRV toivoo hackathonin tukevan yrityksen tavoitteiden saavuttamista. ”Haluamme yltää ylivoimaiseen asiakaskokemukseen. Tutkimuksemme mukaan REDIn älykkäät ratkaisut tulevat antamaan asukkaille jopa 61 minuuttia lisää aikaa vuorokauteen. Startupeilta odotamme tulevaisuuteen tähtääviä avauksia, sillä nyt rakennettava REDI palvelee asukkaita ja kaupunkilaisia vuosikymmeniä”, SRV:n toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala kertoo.

Uusista asunnoista lähes 90% rakennetaan kaupunkikeskuksiin ja niiden lähistölle. Puoli miljoonaa suomalaista tulee lähivuosina muuttamaan kaupunkeihin. Älykkään liikkumisen, kaupan ja asumisen palvelut yhdistyvät uusilla tavoilla. Uusille rohkeille avauksille on todellakin kysyntää.

REDIn kauppakeskus aukeaa 2018. Palveluita hackataan nyt #REDIHACKissa.

Täysi tusina valmiina ideoimaan

#REDIHACKiin osallistuvien tiimien valinnassa painotettiin monipuolista osaamista, innovatiivisuutta ja motivoitunutta otetta.

#REDIHACK-tapahtumaan on kutsuttu esivalinnan ja julkisen kilpailun perusteella seuraavat 12 Suomen kärkipään startup-yritystä: VINT, JAS Partners, Sola Sense, Get Jenny, Sensisto, Qvikly, Nomenal, Made by Choice, Lunch, Gim Ltd, Tuoggo ja Vessla.

 

Valituiksi tulleiden yritysten tiimeillä oli jo tarjota alustavia konkreettisia ideoita, joiden avulla voidaan helpottaa REDIn asukkaiden arkea tai asioimista kauppakeskuksessa. Hackathoniin julkisen kilpailun ulkopuolelta kutsutut tiimit löytyivät SRV:n kumppanin Avanto Venturesin tekemän esivalinnan perusteella, jossa käytiin läpi yli 100 pohjoismaista, #REDIHACKin tavoitteisiin vastaavaa, innovatiivista startup-yritystä.

SRV odottaa näkevänsä tänään käynnistyvässä tapahtumassa tehtäväänsä sitoutuneita tiimejä, joilta on lupa odottaa innostavia esityksiä viikon huipentavassa Demopäivässä.

REDI Living Lab toimii asuntojen testiympäristönä

Parasta käyttäjäkokemusta luomassa

SRV tuo #REDIHACKiin testattavaksi Idean Enterprises -yrityksen kanssa kehittämänsä uudenlaisen digitaalisen alustan REDIn asukkaille.

 

Käyttäjäkokemukseen ja palvelumuotoiluun keskittynyt globaali suunnitteluyritys Idean Enterprises on ollut SRV:n kumppanina mukana muotoilemassa REDIn asiakaskokemusta.

 

”Yhtenä osa-alueena REDI-hankkeessa on ollut selvittää, mikä digitaalinen kokemus toimisi parhaiten asukkaiden ja kauppakeskuksen asiakkaiden arjessa. Olemme luoneet yhden mahdollisen asukkaille tarjottavan kokemuksen, jota on nyt tarkoitus testata #REDIHACKissä”, sanoo Mikko-Pekka Hanski, Co-Founder, Idean Enterprises.

 

Hanskin mukaan Idean on luonut käyttöliittymän lisäksi rajapinnan palveluntarjoajille.

”On hauskaa, että meillä on mahdollisuus jo tässä vaiheessa testata, mitä tekoäly voi asumisen kontekstissa tarkoittaa.”

 

Hanskin mukaan Ideanin tavoitteena #REDIHACKin osalta on paitsi tutkia, mikä on paras mahdollinen käyttäjäkokemus asukkaille, myös pyrkiä oppimaan koko ajan uutta.

”Oma tehtäväni on Ideanin tiimin osalta auttaa #REDIHACKin osallistujia kaikin keinon toteuttamaan mielettömän siistejä konsepteja”, Hanski lisää

REDI sijanti erinomainen, liikenteen solmukohdassa.

Kohti laajempaa yhteisöllisyyttä

Rakennusalalla voi olla merkittävä rooli kestävämmän yhteiskunnan rakentajana.

 

Rakentamisessa tehdään aina pitkäkestoisia päätöksiä, joilla on laaja vaikutus ympäristöön ja monien ihmisten elämään. Rakennushankkeiden tarkastelun tulisikin ulottua rakennuksen koko elinkaareen. Ympäristökysymysten osalta tämä tarkoittaa muun muassa hankkeiden sijaintia ja suunnittelua, joka esimerkiksi REDIn osalta toteutuu sen erinomaisena sijaintina liikenteen solmukohdassa.

 

”REDIssä korostuvat myös palveluiden merkitys sekä asumisessa että kauppakeskuksessa. Tavoitteena on luoda REDIn ympärille otollinen maaperä aidolle yhteisöllisyydelle, jossa voi syntyä esimerkiksi jakamis- ja lainaustaloutta tukevia konsepteja”, SRV:n vastuullisuusjohtaja Anne-Maria Flanagan sanoo.

 

Yhteisöllisyys on näkynyt myös REDIn ensimmäisenä valmistuvan Majakka-asuintornin suunnittelussa, johon tulevat asukkaat on otettu mukaan heti alusta lähtien.

 

Flanaganin mukaan vastuullisuuden merkitys tulee kasvamaan vaatimusten edelleen kiristyessä. Sidosryhmät odottavat alan toimijoilta lisää avoimuutta ja käytännön toimia suurimpien vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa. Rakennusalalla on onnistuessaan merkittävä rooli kestävämmän yhteiskunnan rakentajana ja mahdollistajana monestakin näkökulmasta.

 

”SRV on monella tapaa jo nyt rakennusalan suunnannäyttäjä. Haluamme olla huippuyritys myös vastuullisuudessa ja tulemme haastamaan itseämme voimakkaasti päästäksemme tähän tavoitteeseen. Kuuntelemme kehitystyössä tarkasti sidosryhmiämme, ja #REDIHACK tarjoaa myös osaltaan sidosryhmien kuuntelemiseen ja osallistamiseen oivallisen tilaisuuden.”

KONE on Kalasataman REDI-hankkeen hissi- ja liukuporrastoimittaja. Copyright © KONE Corporation

Ideoita ihmisvirtaan

#REDIHACK-tuomariston jäsenen, KONEen Karla Lindahlin mielestä hackathon voi parhaimmillaan synnyttää globaaleja vientituotteita.

KONE on innolla mukana REDI-hankkeessa, joka edustaa yhtiön strategiajohtajan Karla Lindahlin mukaan aivan uudenlaista rakentamiseen ja urbaanin ympäristön kehittämiseen liittyvää ajattelua. Hänen mukaansa SRV on lähtenyt ennakkoluulottomasti suunnittelemaan koko hanketta selkeästi loppukäyttäjän näkökulmasta.

 

”Me KONEella uskomme siihen, että parhaat ratkaisut ja tuotteet luodaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja vahvasti loppukäyttäjien tarpeet huomioiden. Järjestimme hiljattain ensimmäisen oman hackathonimme, josta saadut kokemukset olivat loistavia, joten olemme enemmän kuin mielellämme mukana #REDIHACK:issa”, Lindahl sanoo.

 

KONE haluaa Lindahlin mukaan olla aktiivisesti mukana sujuvoittamassa ihmisten liikkumista ja asumista erilaisissa rakennuksissa ja tekemässä kaupungeista parempia paikkoja elää.

 

”Itse katson kaupunkien ja rakennusten toimivuutta ja elämyksellisyyttä vahvasti People Flow -linssien läpi; kiinnitän tuomariston jäsenenä huomiota siihen, millaisia uusia ajatuksia ja digitaalisia konsepteja #REDIHACKIN tiimeillä on tarjota siihen, miten ihmisten liikkumisesta, elämisestä ja kauppakeskuksessa asioinnista voidaan tehdä entistä helpompaa, tehokkaampaa ja elämyksellisempää.”

 

Kaikkiaan KONE näkee #REDIHACKin hienona mahdollisuutena syventää yhteistyötä entisestään SRV:n ja sen kumppaneiden kanssa.

 

”On mahtavaa olla yhdessä asiakkaamme kanssa kehittämässä tätä upeaa kauppakeskus- ja asuintornikokonaisuutta, jonka voi odottaa olevan monessa mielessä benchmark tulevaisuuden rakentamiselle ja kaupunkikehitykselle. Tunnemme globaalina toimijana kaupunkeja ympäri maailman, ja viemme jatkuvasti suomalaisia innovaatioita maailmalle. Toivomme näkevämme hackathonissa uusia ideoita ja ratkaisuja, joilla on potentiaalia levitä myös Suomen rajojen ulkopuolelle!”

 

Katso #REDIHACK -sivustolta hackathonin tuomariston muut jäsenet.

photo: Copyright © KONE Corporation

 

Team spirit and networking lie at the heart of #REDIHACK

#REDIHACK on joukkovoiman juhlaviikko

Hackathonin ytimessä on hyvä tiimihenki ja verkostoituminen. Ideointia ruokitaan viikon mittaan inspiroivilla puheenvuoroilla ja ammattilaisten vetämällä valmennuksella.

 

Viisipäiväinen #REDIHACK käynnistyy maanantaina 19. syyskuuta, jolloin osallistuville tiimeille tarjoillaan monipuolisesti informaatiota annettujen haasteiden ratkaisemiseksi sekä esitellään hankkeeseen liittyviä rajapintoja. Tapahtuman päätteeksi tiimit esittelevät ideoimansa konseptit, ja paras idea tai innovaatio palkitaan rahapalkinnolla.

 

Kukin päivä käynnistyy innostavilla puheenvuoroilla, joiden jälkeen tiimit työstävät ratkaisujaan Avanto Venturesin valmentajien avustuksella. Tapahtuman Keynote-puhujina kuullaan KONEen, Keskon, Microsoftin ja Vision+:n huippuammattilaisia. Hackathonissa pyritään viikon aikana testaamaan ideoita ja pyytämään niihin sparrausapua paikan päällä olevilta asiantuntijoilta.

 

#REDIHACK huipentuu perjantain demopäivään, jolloin tiimit pitchaavat ehdotuksensa tuomaristolle. Vaikka voittaja palkitaan, ei hackathon ole luonteeltaan pelkkä kilpailu. Tiimien, SRV:n ja yhteistyökumppaneiden välinen avoin yhteistyö ja vuoropuhelu tarjoavat merkittävää lisäarvoa. SRV:n tavoitteena on jatkaa parhaiden ideoiden kehittämistä edelleen REDIssä.

 

”REDIHACKin tarkoituksena on löytää digitaalisia konsepteja, joiden ansiosta REDI-kauppakeskuksessa asioiminen ja tornirakennuksissa asuminen on yksinkertaisesti helpompaa ja nautinnollisempaa kuin mihin on aiemmin totuttu”, kiteyttää tapahtuman tavoitteen REDIHACKin projektipäällikkönä toimiva SRV:n hankekehityspäällikkö Arto Huuskonen.

 

”Päätehtäväni on ennen kaikkea yhdessä muiden SRV:läisten ja kumppanien kanssa varmistaa, että tapahtumasta tulee huikean hieno, innostava ja tuottoisa kokonaisuus”, Huuskonen sanoo.

Hae mukaan 7.9. mennessä!

SRV:n #REDIHACK hakee digitaalisia ratkaisuja arkeen

SRV jatkaa Helsingin Kalasatamaan toteuttavan suurhankkeen REDIn palveluiden kehittämistä järjestämällä historiansa ensimmäisen hackathonin. Syyskuun 19.-23. päivä järjestettävän #REDIHACK-tapahtuman tarkoituksena on etsiä uusia avauksia ja ideoita syksyllä 2018 avautuvan REDI-kauppakeskuksen ja sen yhteyteen toteutettavien asuintornien tarjoamiin palveluihin.

 

”Haluamme SRV:ssä haastaa niin itseämme, sidosryhmiämme kuin asiakkaitamme jatkuvasti oli sitten kyse rakentamisesta tai siihen liittyvistä palveluista ja vahvistaa siten entisestään rooliamme rakentamisen edelläkävijänä. Hackathon-konsepti on erinomainen tapa koota yhteen palveluita eri näkökulmista katsovia ammattilaisia, REDIn tulevia asukkaita, kauppakeskuksen vuokralaisia, sijoittajia sekä SRV:n henkilöstöä pohtimaan tulevaisuuden asumista ja palveluja”, SRV:n toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala toteaa.

 

Tapahtumaan kutsutaan esivalinnan ja julkisen kilpailun perusteella 12 Euroopan kärkipään start-up-yritystä, joiden uskotaan tuovan aiheeseen yllättäviäkin näkökulmia. Viisi päivää kestävän tapahtuman aikana haetaan eri alojen ammattilaisten toimesta uusia digitaalisia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka helpottavat REDIn asukkaiden arkea sekä kuluttajien asioimista kauppakeskuksessa ja ovat monistettavissa mahdollisesti myös muihin asumisen ja kaupan keskuksiin.

 

#REDIHACK-tapahtuma järjestetään Helsingin Suvilahdessa REDI Living Lab -näyttelytilassa. Tapahtuman isäntänä toimii SRV ja yhteistyökumppaneina ovat muun muassa KONE, Microsoft, Kesko ja Avanto Ventures. Viikon päätteeksi perjantaina 23. syyskuuta pidettävässä Demopäivässä tiimit ”pitchaavat” ideansa yleisölle. Parhaan uuden digikonseptin valitsee liike-elämän ja digitalisaation huippuammattilaisista sekä SRV:n edustajista koostuva asiantunteva tuomaristo, puheenjohtajanaan SRV:n hallituksen varapuheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo. Voittaja palkitaan 5 000 euron rahasummalla. SRV:n tavoitteena on jatkaa parhaiden ideoiden kehittämistä REDIssä. Tämä voi tarjota tiimeille yhteistyömahdollisuuksia SRV:n tai sen yhteistyökumppanien kanssa jatkossa.

Hae mukaan 7.9 mennessä osoitteessa http://redihack.fi/invitation/?lang=en

Lisätietoja:

Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fiwww.srv.fi
Arto Huuskonen, hankekehityspäällikkö, 050 512 4368, arto.huuskonen@srv.fi

www.redihack.fi
www.srv.fi
www.redi.fi