Entries by admin

Innovatiivinen tekoälyratkaisu Get Jenny #REDIHACKin voittoon

Viisipäiväisen #REDIHACKin voittajaksi valittiin Get Jenny, jonka kehittämä tekoälyratkaisu helpottaa sekä REDIn asukkaiden että kauppakeskusvieraiden arkea. Ratkaisu toimii olemassa olevissa pikaviestipalveluissa ja nivoutuu osaksi käyttäjän arkea.   Asteittain valmistuvassa REDIssä yhdistyvät uudella tavalla asuminen, liikkuminen ja kauppa. #REDIHACK-tapahtumassa startup-yritykset kehittivät…

Mikä muuttuu kun kauppa digitalisoituu?

Kauppa on tulevaisuudessa yhä vähemmän sidottu fyysiseen myymälään – vai onko? Minkälaiset palvelut kiinnostavat tulevaisuuden asiakasta ja saavat hänet palaamaan myymälään? #REDIHACK-tapahtuma pohtii samaan aikaan kaupan, liikkumisen ja asumisen palveluita, jotka kaikki yhdistyvät Kalasatamaan rakentuvassa REDI-kauppakeskuksessa ja sen yhteyteen valmistuvissa…

Tulevaisuus on kaupunkien

Kaupungistuminen asettaa haasteita yhteiskunnille kaikkialla maailmassa – miten rakennamme kestäviä ja asukasystävällisiä kaupunkeja yhä useammalle? Kun yhä useampi muuttaa kaupunkiin, kasvaa tarve sekä kohtuuhintaiselle että viihtyisälle asumiselle. Korkea rakentaminen on yksi ratkaisu, kun tonttimaa on kortilla. Kun lisäksi liikkuminen, asuminen…

Uudet kaupunkikeskukset mahdollistavat rohkeita avauksia

Millä konkreettisilla ratkaisuilla parannetaan kauppakeskuksen asiakaskokemusta? Mitkä ovat tulevaisuuden asumisen megatrendit ja miten ne muovaavat palveluiden kysyntää? Näihin ja muihin kysymyksiin etsitään vastauksia ja ratkaisuita tällä viikolla, kun 12 innokasta startup–tiimiä innovoi #REDIHACK-tapahtumassa uusia avauksia REDI Living Labissa Helsingin Suvilahdessa….

Täysi tusina valmiina ideoimaan

#REDIHACKiin osallistuvien tiimien valinnassa painotettiin monipuolista osaamista, innovatiivisuutta ja motivoitunutta otetta. #REDIHACK-tapahtumaan on kutsuttu esivalinnan ja julkisen kilpailun perusteella seuraavat 12 Suomen kärkipään startup-yritystä: VINT, JAS Partners, Sola Sense, Get Jenny, Sensisto, Qvikly, Nomenal, Made by Choice, Lunch, Gim Ltd,…

Parasta käyttäjäkokemusta luomassa

SRV tuo #REDIHACKiin testattavaksi Idean Enterprises -yrityksen kanssa kehittämänsä uudenlaisen digitaalisen alustan REDIn asukkaille.   Käyttäjäkokemukseen ja palvelumuotoiluun keskittynyt globaali suunnitteluyritys Idean Enterprises on ollut SRV:n kumppanina mukana muotoilemassa REDIn asiakaskokemusta.   ”Yhtenä osa-alueena REDI-hankkeessa on ollut selvittää, mikä digitaalinen…

Kohti laajempaa yhteisöllisyyttä

Rakennusalalla voi olla merkittävä rooli kestävämmän yhteiskunnan rakentajana.   Rakentamisessa tehdään aina pitkäkestoisia päätöksiä, joilla on laaja vaikutus ympäristöön ja monien ihmisten elämään. Rakennushankkeiden tarkastelun tulisikin ulottua rakennuksen koko elinkaareen. Ympäristökysymysten osalta tämä tarkoittaa muun muassa hankkeiden sijaintia ja suunnittelua,…

Ideoita ihmisvirtaan

#REDIHACK-tuomariston jäsenen, KONEen Karla Lindahlin mielestä hackathon voi parhaimmillaan synnyttää globaaleja vientituotteita. KONE on innolla mukana REDI-hankkeessa, joka edustaa yhtiön strategiajohtajan Karla Lindahlin mukaan aivan uudenlaista rakentamiseen ja urbaanin ympäristön kehittämiseen liittyvää ajattelua. Hänen mukaansa SRV on lähtenyt ennakkoluulottomasti suunnittelemaan…

#REDIHACK on joukkovoiman juhlaviikko

Hackathonin ytimessä on hyvä tiimihenki ja verkostoituminen. Ideointia ruokitaan viikon mittaan inspiroivilla puheenvuoroilla ja ammattilaisten vetämällä valmennuksella.   Viisipäiväinen #REDIHACK käynnistyy maanantaina 19. syyskuuta, jolloin osallistuville tiimeille tarjoillaan monipuolisesti informaatiota annettujen haasteiden ratkaisemiseksi sekä esitellään hankkeeseen liittyviä rajapintoja. Tapahtuman päätteeksi…

SRV:n #REDIHACK hakee digitaalisia ratkaisuja arkeen

SRV jatkaa Helsingin Kalasatamaan toteuttavan suurhankkeen REDIn palveluiden kehittämistä järjestämällä historiansa ensimmäisen hackathonin. Syyskuun 19.-23. päivä järjestettävän #REDIHACK-tapahtuman tarkoituksena on etsiä uusia avauksia ja ideoita syksyllä 2018 avautuvan REDI-kauppakeskuksen ja sen yhteyteen toteutettavien asuintornien tarjoamiin palveluihin.   ”Haluamme SRV:ssä haastaa…